TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Hiển thị

Bảo dưỡng máy tạo Oxy trong gia đình đúng cách

Thang đo nhiệt độ môi trường: -20-45 °C Thang đo độ ẩm so sánh: <95% Thang áp suất không khí: 500 –1060 hp

Xem thêm